Nasza szkoła wdraża projekt mLegitymacja szkolna.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r z sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019.1700 ze zm.) szkoły mają możliwość wydawania mLegitymacji szkolnej.

mLegitymacja jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę.

Dane, potrzebne do wygenerowania legitymacji są obecnie przez naszą szkołę wprowadzane do systemu.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

 - potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
 - skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.


Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania, na urządzeniu mobilnym, aplikacji mObywatel.

Usługa mLegitymacja dostępna jest dla telefonów z systemem Android. 

Aplikacja mObywatel

mObywatel to bezpłatna i oficjalna, publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie sześć usług. mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studencka – legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki. mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą – podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu. 

 

Dodanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel:

 

Kody do aktywacji mLegitymacji będą przekazywane uczniom przez wychowawców.