Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu jest od ponad 50 lat wiodącą placówką edukacyjną w zakresie szkolnictwa zawodowego w powiecie oświęcimskim. Kształcimy młodzież w zawodach usługowych związanych z ekonomią, handlem, turystyką i gastronomią oraz przygotowujemy do egzaminu maturalnego i wstępu na wyższe uczelnie.

Nasze mury opuściło już ponad 13 000 absolwentów wykwalifikowanych pracowników, których można spotkać w urzędach, instytucjach, firmach, zakładach usługowych, sklepach, restauracjach. Dziś uczniowie kształcą się w poszukiwanych zawodach, których ofertę dostosowujemy do istniejącego rynku pracy.

Organizujemy praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w renomowanych firmach, instytucjach i zakładach w kraju i za granicą. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na szczeblu centralnym w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz konkursach zawodowych.

Prowadzimy Szkolny Ośrodek Kariery, a także organizujemy Dzień Przedsiębiorczości, Turniej Hotelarski, Dzień Aktywnego Absolwenta.

Posiadamy Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodów: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, cukiernik oraz dla technikum.

Absolwenci po zdaniu egzaminu uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe oraz otrzymują EUROPASS - potwierdzenie kwalifikacji respektowane w Europie i poza nią.

W szkole panuje klimat wzajemnego szacunku, poszanowanie godności i autentyczne partnerstwo, które umożliwiają wszystkim uczniom realizację własnych planów.

Dlaczego warto być z nami?

  • Stawiamy na partnerstwo wynikające z wzajemnego szacunku i zrozumienia
  • Łączymy tradycję z nowoczesnością
  • Ułatwiamy start w dorosłe życie, przygotowując do wykonywania poszukiwanych zawodów
  • Zapewniamy możliwość wszechstronnego rozwoju
  • Stwarzamy warunki do realizowania pasji