Współpraca między szkołami w Oświęcimiu i w Dachau istnieje od 1989 roku. Inicjatorem projektu był nauczyciel języka niemieckiego i historii Berufsschule Dachau - Robert Baars. Początki były trudne. Niemcy nie byli zainteresowani wyjazdami do Polski, która wówczas była dla nich egzotycznym krajem. Poza tym mieli często zafałszowany obraz Polaków. Pan Baars marzył, by partnerstwo między szkołami stało się fundamentem porozumienia między dwoma miastami, które łączy smutna historia – obozy koncentracyjne. Powiedział kiedyś: „To byłoby dla całego świata znakiem pokoju i pojednania, jeśliby te dwa miasta podały sobie ręce”. Z czasem udało się zmienić nastawienie uczniów i nauczycieli w Dachau do partnerstwa z oświęcimskimi szkołami. Do 2006 roku w wymianie brały udział dwie szkoły: Powiatowy Zespół Nr 4 i Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego. Filarem tej współpracy była z naszej strony germanistka pani Stanisława Zajas, która dopiero odchodząc na emeryturę, przekazała swoje dzieło młodszym koleżankom. Wśród księży wymianę wspierali ks. Jan Żak, ks. Zenon Latawiec i ks. Jan Domeradzki. Gdy ich zabrakło, szkoła salezjańska wycofała się z projektu.

Celem wymiany z Niemcami jest przełamywanie uprzedzeń, stereotypów, poznanie kraju i kultury gości, nawiązywanie przyjaznych kontaktów. Choć program zmieniał się na przestrzeni lat, zawsze zawierał jeden centralny punkt – lekcje historii na terenie byłych obozów Auschwitz, Birkenau i Dachau. Nie był to nigdy łatwy temat dla Polaków i Niemców szukających drogi do porozumienia. Jednak okazuje się, że nawet tak smutna historia może być punktem wyjścia do współpracy i przyjaźni. Ksiądz Dyrektor Żak stojąc kiedyś z zakłopotanym panem Baarsem przed bramą „Arbeit macht frei”, objął go ramieniem i powiedział „My zrobimy to inaczej”. Lata współpracy pokazały, że miał rację.

Oprócz historii młodzież obu krajów poznaje region, kulturę, zwyczaje sąsiadów. Uczestniczy w życiu codziennym partnerów, mieszkając u rodzin. Wspólnie spędzany czas pozwala nie tylko dobrze się bawić, ale umożliwia doskonalenie umiejętności językowych.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Organizacja ta wspiera wymiany szkolne i pozaszkolne głównie między Polską a Niemcami. Nasza długoletnia współpraca ze szkołą w Dachau byłaby niemożliwa bez dofinansowania z PNWM. Z okazji obchodów 20-lecia wymiany przedstawicielka PNWM, pani Natalia Hoffmann, powiedziała: „W 1989 roku powstało wiele polsko-niemieckich wymian, ale nieliczne przetrwały do dzisiaj”.

Obecnie koordynatorami wymiany ze szkołą w Dachau są pani Katarzyna Żmudka i pani Ewa Górska. Nie zawsze łatwo jest znaleźć w szkole 24 uczniów chętnych do wymiany, ale ci, którzy decydują się przyjąć Niemców u siebie, a potem pojechać z rewizytą, nigdy nie żałują. Mają piękne wspomnienia, nowych przyjaciół, a przede wszystkim zaczynają mówić w języku obcym. Zachęcamy więc wszystkich uczniów do udziału w naszym projekcie.