maj–czerwiec 2019 r.

udział w projekcie „Let youth be…” programu Erasmus+, wyjazd młodzieży na Słowację  w ramach wymiany polsko – słowacko - czeskiej

8 – 27 kwietnia 2019 r. przystąpienie do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty
marzec 2019 r. wyjazd młodzieży na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie
28 września 2018 r. piknik integracyjny „Ziemniak i kabaczek tworzą ekstra smaczek”
 wrzesień 2018 r. udział młodzieży w wymianie polsko – ukraińskiej w Zakopanem w ramach projektu „Podobieństwa w różnorodności” 
 2018/2019 całoroczny pobyt wolontariuszek Sary Cuenca Unac z Hiszpanii i Berrin Dogan z Turcji 
 maj 2018 r. otrzymanie przez szkołę certyfikatu „Kuźni Talentów Kulinarnych” nadanego przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
 kwiecień 2018 r. wyjazd uczniów klas turystycznych na Maderę w ramach projektu „Tourism 3.0”
 luty – marzec 2018 r. wyjazd młodzieży na praktykę zawodową do Niemiec w ramach programu Erasmus+
 listopad 2017 r. Festiwal Kuchni Staropolskiej
 październik 2017 r. gra miejska „Oświęcim niejedno ma imię”
 wrzesień 2017 r. piknik integracyjny „Cebula z ziemniakiem hula”
 1 września 2017 r. objęcie funkcji dyrektora szkoły przez panią Edytę Bogusz,
przejście nauczycieli oraz  klas technikum architektury krajobrazu z Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół 
 czerwiec 2017 r. pożegnanie przechodzącej na emeryturę pani dyrektor Bogusławy Bebak
 kwiecień 2017 r. dziesięcioro absolwentów kończy szkołę z dwoma tytułami: technika ekonomisty i technika rachunkowości
 marzec 2017 r. zajęcie przez Weronikę Bindę IV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno - Hotelarskim
 styczeń 2017 r. zajęcie przez technikum ekonomiczne pierwszego miejsca ex aequo w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy” 
 30 września 2016 r. uroczyste otwarcie wyremontowanych obiektów sportowych (boisk i bieżni) połączone z piknikiem integracyjnym