KIM JEST DORADCA ZAWODOWY?

Doradca zawodowy jest specjalistą, który pomaga w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Pomaga uczniom jak i absolwentom. Zajmuje się wsparciem zarówno osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy jak i osób z doświadczeniem zawodowym. Pomaga w wyborze zawodu czy kierunku kształcenia. Doradza gdzie i w jaki sposób aktywnie szukać pracy. Prowadzi warsztaty grupowe jak i rozmowy indywidualne.

 

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ ZAWODOWYM MOŻESZ:

− uzyskać pomoc w podjęciu decyzji co do kierunku kształcenia, wyboru szkoły, uczelni,

− uzyskać pomoc w podjęciu decyzji co do wyboru zawodu lub zmiany zawodu,

− dokonać wyboru najwłaściwszej drogi dokształcania, podnoszenia kwalifikacji czy przekwalifikowania,

− zapoznać się ze specyfiką pracy w różnych zawodach,

− poznać skuteczne metody poszukiwania pracy,

− dowiedzieć się, jak napisać dobry list motywacyjny i CV,

− dowiedzieć się jak czytać ogłoszenia o pracę,

− przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,

− poznać swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe

− uzyskać pomoc w podjęciu działań wolontarystycznych.