Godziny pracy Doradcy zawodowego w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych:

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

900-1300

800-1300

1100-1500

900-1300

800-1300