Ogłoszenie naboru na warsztaty cukiernicze dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w zakładce: Praca szkoły/Uczniowie/Podręczniki

 

Wydanie świadectw dojrzałości odbędzie się w dniach 11 i 12 sierpnia w godzinach pracy sekretariatu tj od godz.  8.00 do godz.14.30. 

 

Przyjmowanie zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty od 31 lipca 2020 do 4 sierpnia 2020

 

Uczniowie i  tegoroczni absolwenci  mają możliwość sprawdzić się w pracy w wybranym przez siebie zawodzie

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STAŻ ZAWODOWY W ROKU 2020 W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU CKZ