Dotyczy zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii T – teoria i praktyka – dla 17 uczniów Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. KEN w Oświęcimiu

Zakończył się I etap XVI Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG).

23 stycznia ekonomiści z klas ITEA i IITEG wraz z panią Anną Kamińską odwiedzili Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej mieszczące się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Oświęcimiu.

 

Ubiegły tydzień w Ekonomiku był bardzo pracowity

 

Uczniowie klas III TAK i II TRA 15 stycznia uczestniczyli w zajęciach komputerowych z AutoCAD-a w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

W ramach projektu ERASMUS+ dziesięcioro uczniów z klasy II i III technikum obsługi turystycznej od 18 do 23 kwietnia weźmie udział w wymianie młodzieży w Funchal na Maderze.