„Szkoła z sercem”

Czy można tak powiedzieć o oświęcimskim Ekonomiku? Oceńcie sami. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre działania, które podjęliśmy w ostatnim miesiącu.

„Okres świąteczny szczególnie sprzyja refleksji i wrażliwości na los drugiego człowieka. W oświęcimskim Ekonomiku uczymy młodzież nie tylko zdobywania kwalifikacji zawodowych, ale także staramy się pokazać potrzeby drugiego człowieka, zarówno z najbliższego otoczenia, jak i innych rejonów świata” – mówi Maria Wróblewska, pedagog i inicjatorka wielu akcji w PZ nr 4.

7 grudnia odbyła się akcja pisania listów w ramach programu Amnesty International „Prawa człowieka teraz”. Młodzież naszej szkoły napisała 257 listów w obronie ludności Bodo w delcie Nigru. Zawierały one następującą treść:

Mieszkańcy i mieszkanki Bodo w Delcie Nigru od setek lat utrzymywali się z rybołówstwa i uprawy ziemi. 28 sierpnia 2008 roku do pobliskiego strumienia z uszkodzonego rurociągu firmy Shell wyciekły setki tysięcy baryłek ropy. Ziemia i woda w pobliżu Bodo zostały skażone. Wyciek trwał do 7 listopada. W grudniu 2008 roku miał miejsce kolejny wyciek, trwał 10 tygodni. Wycieki zniszczyłyżycie wielu osób i skaziły środowisko.życie w strumieniu wymarło. Nie rozpoczęto jednakżadnych działań, mających na celu usunięcie skażenia. Wycieki spowodowały, że wiele osób mieszkających w Bodo zostało zepchniętych w ubóstwo, a dodatkowo skażona ziemia, woda oraz powietrze zagrażają ich zdrowiu.

Listy zostały wysłane do Pana Jonathana Goodlucka, Prezydenta Federalnej Republiki Nigerii. Z niecierpliwością oczekujemy na efekty akcji, mając nadzieję,że los mieszkańców Bodo ulegnie poprawie.

„Nie bądź obojętny, sprezentuj innym święta” – pod takim hasłem młodzież Ekonomika przeprowadziła przed świętami Bożego Narodzenia zbiórkę  produktów żywnościowych. Uczniowie wykonali okolicznościowe plakaty i postarali się, aby informacje o akcji dotarły do każdej osoby tworzącej szkolną społeczność.

Akcja zaowocowała dużą ilością przygotowanych przez młodzież i nauczycieli paczek. Wszystkie zostały przekazane potrzebującym pomocy uczniom naszej szkoły.

„Mamy nadzieję, że nikogo nie zostawiliśmy bez wsparcia, a oprócz zapewnienia pomocy materialnej uświadomiliśmy sobie, że wszyscy bardzo potrzebujemy solidarności i umiejętności dzielenia się tym, co mamy, z innymi. Radość ze zorganizowanej pomocy jest obopólna: szczęśliwi są ci, którzy pomoc przygotowali, oraz ci, którzy ją otrzymali”- mówią Marta, Róża, Tomek i Marzena z klasy I w zawodzie technik organizacji reklamy.


14 grudnia 2012 r. gościliśmy Annę Podjasińską i Mirosława Kośca, wolontariuszy z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, którzy przywieźli do nas przepiękne przedmioty wykonane przez wychowanków Domu. Otwarty Dom Księdza Bosco dla „Dzieci Ulicy” (Comunidad de acogida Don Bosco) został wybudowany w 1993 z inicjatywy polskiego księdza salezjanina, ks. Piotra Dąbrowskiego.

Chłopcy, wychowankowie Otwartego Domu Księdza Bosko w Limie, są dziećmi, które nie mają rodzin i domów. Salezjanie opiekują się nimi, tworząc miejsce, w którym podopieczni czują się bezpiecznie. Oprócz opieki, wyżywienia i środków potrzebnych do życia chłopcy otrzymują również wykształcenie. Niestety, to wszystko kosztuje, więc żeby pomóc, wychowankowie wykonują różne przedmioty, które następnie sprzedają. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczają na funkcjonowanie Domu i zapewnienie sobie przyszłości.

„Aby wspomóc to zacne dzieło i zaprezentować talenty młodych Peruwiańczyków, urządziliśmy w szkole kiermasz, z którego dochód, rzecz oczywista, został przeznaczony na pomoc dla podopiecznych Otwartego Domu Księdza Bosko. Mamy nadzieję gościć Anię i Mirka w naszej szkole jeszcze nieraz” - zapewniają Daria Głogowska, Ewelina Pańczyszak i Dorota Pędziwiatr, dziewczęta z klasy II technikum hotelarskiego.

W styczniu ruszyła kampania „Drugie życie” TRANSPLANTACJA – jestem na TAK. Uczniowie zrzeszeni w SK PCK wraz z opiekunami, Zofią Ryszką i Beatą Zielińską, w dniu 7 stycznia 2013 zorganizowali na terenie szkoły spotkanie młodzieży z koordynatorem akcji edukacyjno-informacyjnej „Drugie życie’’, panią prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych i pacjentką po przeszczepie serca Małgorzatą Rejdych.

„To spotkanie to jeden z elementów społecznej kampanii, do której przystąpiła nasza szkoła. Celem jej jest promowanie transplantacji i oświadczeń woli, jak również rozpoczęcie dialogu wśród uczniów, ich rodzin, a także społeczności lokalnej na ten temat. Organizatorzy pragną zaszczepić w sercach i umysłach młodych ludzi ideę transplantacji jako bezcenną pomoc drugiemu człowiekowi" - mówi Zofia Ryszka.

Spotkanie rozpoczął ks. dr Mirosław Włoch, omawiając etyczne problemy związane z transplantacją. Przedstawił jednoznaczne stanowisko kościoła mówiące, że oddanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym, godnym pochwały i bezinteresownym darem z siebie. Następnie koordynator akcji, pan Michał Dębski-Korzec, omówił przebieg kampanii na terenie województwa, przypominając, że zakończy się ona wyłonieniem trzech najlepszych szkół, które za swoje działania otrzymają tzw. „czeki charytatywne”.

Ze szczególnym zainteresowaniem młodzież wysłuchała relacji pani Rejdych, której 15 lat temu przeszczepiono serce. W ujmujący sposób opowiedziała o życiu przed i po zabiegu. Podarowane jej drugie życie wykorzystuje również po to, aby szerzyć ideę transplantacji. W Polsce na przeszczep czeka średnio 2 tysiące osób. Brak narządów jest jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę zabiegów, które ratują życie i przywracają zdrowie ciężko chorym ludziom. Podpisanie oświadczenia woli pozwala rodzinie poznać i uszanować wolę zmarłego.

„Na zakończenie spotkania rozdano 356 takich oświadczeń. Są one wyrazem własnego stanowiska – woli przekazania organów po śmierci dla ratowania ludzkiego życia. Jesteśmy szczerze i bardzo pozytywnie zaskoczone tak dużą liczbą rozdanych oświadczeń” - mówi Beata Zielińska.


W niedzielę 13.01.2013 r. odbyła się kolejna akcja w ramach kampanii „Drugie życie”. W kościele Św. Józefa Robotnika uczennice należące do SK PCK wraz z opiekunami rozdawały oświadczenia woli informujące o możliwości przeszczepiania narządów. Do akcji włączył się ksiądz Mirosław Włoch pracujący w PZ Nr 4, który w tym dniu głosił kazanie na temat etycznych problemów związanych z transplantacją. Jasno przedstawił stanowisko kościoła katolickiego popierającego transplantacje. Podawał przykłady z życia ludzi po przeszczepie, którym dano „drugie życie”.

„Serdecznie dziękujemy parafii Św. Józefa Robotnika, a szczególnie księdzu dr Mirkowi Włochowi za włączenie się do naszej akcji. Rozdaliśmy około 1000 oświadczeń woli. Zainteresowanie było tak ogromne, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie” – mówi Beata Zielińska.

„Kazanie księdza zmusiło ludzi do zastanowienia się nad trudnym problem transplantacji narządów. Otworzyło duszę i oczy wielu ludziom, pozwalając zatrzymać się na chwilęi zastanowić nad tym, co ważne i najważniejsze. Każdy człowiek powinien wiedzieć o możliwości oddania swoich narządów po śmierci. W Polsce ta świadomość jest jeszcze zbyt mała, ale mamy nadzieję, że z czasem ludzie dostrzegą, jak ważna jest to sprawa” – mówi Zofia Ryszka.

Akcja spotkała się z dużą przychylnością mieszkańców miasta Oświęcimia. Okazało się, że jest bardzo potrzebna i wyczekiwana, o czym świadczą przysyłane na adres szkoły e-maile z podziękowaniem od mieszkańców.

„Szkoła z sercem” - można tak o nas powiedzieć!