W trosce o nabywanie przez młodzież kompetencji przydatnych na rynku pracy Powiat Oświęcimski realizuje zadania współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

których przedmiotem jest utworzenie i rozwój trzech Centrów Kompetencji Zawodowych w obszarach kształcenia zawodowego. Jedno z nich, w branży turystyczno-gastronomicznej, zrealizowane zostanie dzięki współpracy Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.

Celem projektów jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w branżach administracyjno-usługowej, elektryczno-elektronicznej i turystyczno-gastronomicznej poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. Realizacja projektów ma na celu wsparcie młodzieży i kadry szkół w zakresie stworzenia możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie rozwijania oferty w kierunku rozwoju i wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów. W tym celu pozyskano pokaźne środki własne oraz z Unii Europejskiej.

Jesteśmy przekonani, że ta cenna inicjatywa wzbogaci i uatrakcyjni naszą ofertę skierowaną do uczniów i wielu z nich umożliwi znalezienie interesującej oraz umożliwiającej dalszy rozwój pracy.