Tradycyjnie w październiku odbył się szkolny etap  Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Szósta edycja Olimpiady realizowana jest pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”. Uczestnicy musieli rozwiązać 20 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla zawodu  technik obsługi turystycznej. W eliminacjach udział wzięło 11 uczniów z klas II TOH i III TOH.

Najlepsze okazały się dziewczęta: Milena Drobek z klasy II TOH i Wiktoria Płaza z III TOH, które będą reprezentowały szkołę w etapie okręgowym w Bielsku-Białej.