Uczniowie klas II i III technika organizacji reklamy jesienią ubiegłego roku wzięli udział w warsztatach z przedsiębiorczości, które zaowocowały rewitalizacją szkolnej sali.

Dziś możemy cieszyć się jej nowym wystrojem, który posłuży obecnym i kolejnym rocznikom. Za realizację projektu odpowiada 1+1 Spółdzielnia Socjalna z Grojca.
Zacznijmy od początku. W ramach projektu młodzież odkrywała tajniki zarządzania projektami, uczyła się rozróżniać projekt od procesu, tworzyć budżet i harmonogram, identyfikować ryzyko, diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i zarządzać zasobami ludzkimi. Aby zdobyta wiedza nie pozostała tylko teoretyczną, uczniowie mogli wcielić w życie wybrany przez siebie projekt, mając do dyspozycji realny budżet. W tym celu za pomocą różnych metod diagnostycznych szukali odpowiedzi na pytanie odnośnie potrzeb – i tak narodził się projekt odnowy miejsca, w którym spędzają najwięcej czasu w szkole.
Najpierw odbywały się warsztaty planistyczne, podczas których szczegółowo pod okiem trenerki omawiano poszczególne etapy rewitalizacji: dobór kolorów, plan zakupów, harmonogram działań. Stworzono kartę projektu po to, aby cała rewitalizacja przebiegała zgodnie z metodyką. Kiedy wszystkie elementy były gotowe, przystąpiono do działania. Cała akcja odbywała się w ramach projektu „Rozwój Oświęcimskiego Centrum Aktywności Lokalnej” dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.