Ogłoszenie naboru dodatkowego na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej i pozostałych zawodów kształcących się w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu w roku 2019.

Rekrutacja na dodatkowy staż zawodowy potrwa od 13.05.2019r. do 20.05.2019r.
W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pt.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Formularz jest dostępny w sekretariacie PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu i na stronie internetowej.

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

 

Data 5.04.2019
Wielkość pliku 501.88 KB
Pobierz 237

Data 5.04.2019
Wielkość pliku 1.52 MB
Pobierz 314