Inicjatorem Dnia Drzewa był Amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, znawca i miłośnik przyrody.

W 1872 r., zwrócił się z apelem do rodaków, by 10 kwietnia, kto może posadził drzewo. Idea ta spotkała się z szerokim odzewem i tego dnia w USA zasadzono ponad milion drzew. Do Europy idea Mortona trafiła w 1951 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa. W Polsce Dzień Drzewa od 2002 roku obchodzony jest corocznie 10 października. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.
Drzewa jako największe rośliny na Ziemi skutecznie produkują tlen, pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla. Odgrywają niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom, spowalniają także proces erozji gleby, szczególnie w górach. Są trzonem stanowiącym najważniejszy składnik lasu, tworząc unikatowe środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt świata.
Uczniowie klasy IV TRA – architektury krajobrazu przygotowali gazetkę oraz konkurs pt. Zgadnij z jakich drzew pochodzą te liście. Wśród uczniów, którzy do 10 października dostarczyli listę z prawidłowymi rozwiązaniami, rozlosowano nagrody. Otrzymały je Marta Piotrowska i Aleksandra Mrozik z klasy I TRAp – architektura krajobrazu.


Inicjatorem Dnia Drzewa był Amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, znawca i miłośnik przyrody. W 1872 r., zwrócił się z apelem do rodaków, by 10 kwietnia, kto może posadził drzewo. Idea ta spotkała się z szerokim odzewem i tego dnia w USA zasadzono ponad milion drzew. Do Europy idea Mortona trafiła w 1951 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa. W Polsce Dzień Drzewa od 2002 roku obchodzony jest corocznie 10 października. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.
Drzewa jako największe rośliny na Ziemi skutecznie produkują tlen, pochłaniając jednocześnie dwutlenek węgla. Odgrywają niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom, spowalniają także proces erozji gleby, szczególnie w górach. Są trzonem stanowiącym najważniejszy składnik lasu, tworząc unikatowe środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt świata.
Uczniowie klasy IV TRA – architektury krajobrazu przygotowali gazetkę oraz konkurs pt. Zgadnij z jakich drzew pochodzą te liście. Wśród uczniów, którzy do 10 października dostarczyli listę z prawidłowymi rozwiązaniami, rozlosowano nagrody. Otrzymały je Marta Piotrowska i Aleksandra Mrozik z klasy I TRAp – architektura krajobrazu.