Ekonomiści z klasy II TE rozpoczęli 4 października udział w projekcie „WOLONTARIAT – KREATOR KARIERY 2.0”,

którego celem jest popularyzacja idei wolontariatu oraz zaangażowanie się w działania wolontariackie młodzieży z terenu Małopolski Zachodniej. Głównymi działaniami w ramach projektu są szkolenia z zakresu tematyki wolontariatu oraz wykorzystania go w świadomym kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej i kariery, a także realizacja młodzieżowych inicjatyw społeczno – edukacyjnych.