W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w Dniu Bezpiecznego Internetu.

Podczas tegorocznych obchodów zachęcaliśmy uczniów trzech klas pierwszych do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Na zajęciach z informatyki w ramach DBI uczniowie z klasy I TARg, I TOTg i ekonomiści z I TETp wzięli udział w spotkaniu z paniami z Banku PEKAO, które zapoznały uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z bankowych aplikacji mobilnych. Wspólnie zagraliśmy w quiz wykorzystując aplikację kahoot. Uczniowie, którzy najlepiej i najszybciej odpowiadali na pytania, zostali nagrodzeni upominkami.
Wszystkich zainteresowanych, a szczególnie  uczniów i ich rodziców zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które dostępne są na stronie internetowej projektu: https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html


Tekst i zdjęcia: Monika Wróbel