Nauczanie zdalne od dnia 1.02.2021

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2021 roku od dnia 1 lutego 2021 roku zajęcia będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej.

Uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia będący młodocianymi pracownikami, realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu nauczania. W dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących dotychczasowych zasad prawa.

Uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia zajęcia gastronomiczne realizują w pracowniach gastronomicznych w szkole zgodnie z ustalonym harmonogramem.