Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2021.

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 22.02.2021r. do 12.03.2021r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”. Formularz jest dostępny w sekretariacie PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu.

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych 

 

Data 17.02.2021
Wielkość pliku 3.79 MB
Pobierz 62