Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego, o nazwie „TRADYCYJNY SAD”, skierowanego do wszystkich zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych.

Projekt ten organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega on na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew, przez założenie mini sadu. W projekcie tym kładzie się nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny, kierując się doborem odpornych odmian drzew, dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowanie takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. Uczestnictwo w tym projekcie to niezwykła szansa dla uczniów na udział w ciekawym przedsięwzięciu, wychodzącym poza ramy podstawy programowej i pozwalającym na zdobycie ciekawej, dodatkowej wiedzy, a także umiejętności.
Jak mówią uczestnicy projektu, prowadzenie sadu w tradycyjny sposób, z tradycyjnymi odmianami drzew jest zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku, ze względu na zastosowanie ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi, a owce pozyskane z takich drzew są o wiele zdrowsze.
W skład naszego Zespołu wchodzą uczniowie z klasy 1TAK: Emilia Ciosek, Amelia Patyk, Kinga Kucz, Sylwia Płonka, Oliwia Saternus, Nicola Zielińska i Bartosz Matyasik.

Opiekun projektu: Magdalena Owsiak