W ostatnim czasie coraz więcej czasu spędzamy przed komputerami, zarówno dorośli, jak i dzieci uczą się i pracują zdalnie.

Komputery, szeroko pojęta technika, towarzyszą obecnie człowiekowi w całym jego życiu, czyniąc je łatwiejszym i przyjemniejszym. Ta sama technika jednakże może być również szkodliwa. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożeń płynących z nadmiernego użytkowania komputerów i telefonów. Obecnie u wielu osób pracujących przy użyciu komputera, korzystających z Internetu, szczególnie u dzieci i młodzieży spędzających przed nim dużo czasu, obserwuje się uzależnienie. Staje się ono tak silne, że jest przyrównywane do innych, powszechnie znanych i groźnych uzależnień, takich jak palenie tytoniu, narkomania czy alkoholizm. Zaczyna zanikać życie społeczne i towarzyskie, traci się przyjaciół, poczucie rzeczywistości i, nie radząc sobie w rzeczywistym świecie, ucieka się w cyberprzestrzeń.
Psychologowie i psychiatrzy biją na alarm. Psycholog Aleksandra Podgórska wskazuje na pięć sfer rozwoju młodego człowieka, których dotyczy negatywny wpływ komputera :
- rozwój fizyczny- wady postawy i pogorszenie się wzroku,
- rozwój psychiczny- zaburzenia emocjonalne, interpersonalne, uzależnienie od gier komputerowych, komputera i od Internetu,
- rozwój moralny- niekontrolowany dostęp do demoralizujących, niebezpiecznych treści,
- rozwój społeczny- ograniczenie kontaktów rówieśniczych, anonimowość wyzwalająca zachowania nieetyczne i brak hamulców,
- rozwój intelektualny- szok informacyjny, informacje niedostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka.

Aby zwrócić uwagę na problem, w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na temat wpływu telefonów komórkowych i komputerów na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Poniżej prezentujemy nagrodzone prace:
Weroniki Witkowskiej (3TAH), Marii Tyrny (3TOT) i Angeliki Szewczyk (1TAK).
Pamiętajmy, że to nie człowiek został stworzony dla komputera czy telefonu, ale komputer, telefon skonstruowano dla niego.

Magdalena Owsiak, Agnieszka Pilarczyk-Wawręty