Nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych uczestniczyli w kolejnych kursach zorganizowanych w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Tym razem były to kursy:

• Kelnerski II stopnia,
• Menedżer gastronomii.

Kursy realizowane były w Hotelu Imperiale w Oświęcimiu, gdzie nauczyciele pod okiem fachowców poszerzali i doskonalili swoje umiejętności zawodowe, zapoznawali się z nowymi trendami w gastronomii i hotelarstwie. Nauczyciele mieli okazję pracować i doskonalić się w realnych warunkach – restauracji i hotelu – funkcjonowania firmy.
Zdobyte nowe i poszerzone umiejętności wykorzystają w pracy zawodowej, co przełoży się na jeszcze lepsze przygotowanie młodzieży do dalszej nauki i pracy.