Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021 r. – 31 marca 2021 r.

 Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 – dla zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty 2021r. - do 8 kwietnia 2021r.

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2021 – 8 kwietnia 2021r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30.04.2021r. – 28 maja 2021r.


O wynikach egzaminu, konieczności złożenia deklaracji do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec, jak również o sposobie i terminie odbioru świadectw i dyplomów, uczniowie zostaną poinformowani przez mobiDziennik.