Nadszedł czas gorących wakacji i upragnionego wypoczynku dla każdego z nas.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego miała w tym roku szczególny charakter, ponieważ w czasie jej trwania pożegnaliśmy się  z Panią Dyrektor Bogusławą Bebak, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu reprezentowała Pani Ewa Pawlusiak, członek Zarządu Powiatu. Z jej ust usłyszeliśmy serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor za pełną poświęcenia pracę w charakterze nauczyciela oraz dziesięć lat efektywnego kierowania szkołą. Nastroje uczniów wyraziła Przewodnicząca SU, Amanda Sosnowska, której słowa przytaczamy poniżej:

„Wisława Szymborska napisała: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Ja chciałam dzisiaj nieco zmienić te słowa i powiedzieć: „Tyle wiemy o sobie, ile nas nauczono”. Dlaczego tak mówię?

Otóż szkoła średnia jest czasem, gdy wkraczamy w dorosłe życie i wbrew pozorom – potrzebujemy wsparcia i szukamy autorytetów. To, kim ostatecznie się stajemy, zależy oczywiście od dokonanych przez nas wyborów, ale na nie w znacznym stopniu wpływają wychowawcy i nauczyciele.

W imieniu uczniów chciałam dzisiaj Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękować:

  • za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem i otaczanie opieką,
  • za mobilizowanie do podejmowania różnych wyzwań,
  • za stworzenie w szkole atmosfery życzliwości,
  • za uśmiech, tolerancję i traktowanie każdego z szacunkiem,
  • a przede wszystkim za mądre pokazywanie, że podejmowane w każdym dniu decyzje wpływają na naszą przyszłość.

Postaramy się skorzystać z udzielonych rad: poszukiwać tego, co ważne, tak traktować innych, jak sami chcielibyśmy być traktowani i żyć naprawdę, czyli realizować marzenia oraz doceniać tak fundamentalne wartości, jak: szczerość i prawda.

Życzymy nowych celów, odkrywania ciekawych miejsc na Ziemi, samych miłych niespodzianek i szczęścia wynikającego z więzi z innymi ludźmi.”