20 kwietnia odbył się zorganizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu I Międzyszkolny Konkurs Kulinarny pod hasłem: „Kaczka Królowa Stołów”.

W Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych rywalizowali przedstawiciele czterech szkół : z Oświęcimia, Zatora, Bierunia i Woli. Zadaniem uczestników było przygotowanie autorskiego dania głównego z wykorzystaniem elementów kulinarnych z kaczki. Wysoką rangę konkursu podniosła obecność przedstawicieli Starostwa Powiatowego oraz szefów kuchni (Sebastian Schrom – szef kuchni w restauracji La Rosa, Jakub Antoniszak – sushi master oraz Zbigniew Harężlak – szef kuchni Tawerny pod Żaglami w Międzybrodziu), którzy pełnili funkcje jurorów. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności kulinarnych uczniów, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczniów, podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz pogłębienie wiedzy o tradycji kulinarnej regionu.

Pierwsze miejsce zajął Wielozawodowy Zespół Szkół z Zatora, na drugim miejscu uplasował się Powiatowy Zespół Nr 4 z Oświęcimia, a na trzecim – Powiatowy Zespół Szkół z Bierunia. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz PZ4.