Jeśli ktoś zastanawia się nad tym, czy warto uczyć się w technikum, to śmiało potwierdzamy, że warto.

Dowodem na to mogą być trzy uczennice Ekonomika, które kilka dni temu odebrały decyzje o przyznaniu im stypendium dla uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Aneta Wądrzyk, Natalia Suślik i Aleksandra Kubiesa otrzymały pomoc stypendialną w ramach projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Należy dodać, że stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy, a jego wysokość to 600 zł miesięcznie!!! Gratulujemy!!!

Przypominamy także potencjalnym kandydatom, że kolejny nabór na stypendia odbędzie się we wrześniu 2019 roku, ale na sukcesy zawodowe czy wysoką średnią ocen trzeba pracować już teraz. Powodzenia!

Tekst i zdjęcia: Monika Wróbel