27 listopada uczestniczki 6-17 Hufca Pracy, kształcące się w zawodzie fryzjer w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu wzięły udział w wolontariacie na rzecz osób starszych.

Dziewczęta z trzeciej klasy miały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami zawodowymi, strzygąc, czesząc oraz modelując fryzury beneficjentów Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu. Termin nie był przypadkowy – seniorzy przygotowują się właśnie do balu andrzejkowego. Metamorfozy, które przeszli, z pewnością uprzyjemnią zabawę. Zabiegi przeprowadzone przez uczestniczki na włosach seniorów wywołały uśmiech i zadowolenie klientów oraz ogromną satysfakcję młodych fryzjerek z dobrze wykonanej pracy. Na co dzień uczestniczki swoje umiejętności szlifują pod czujnym okiem Katarzyny Zając, nauczyciela przedmiotów zawodowych fryzjerskich w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach, w których odbywają zajęcia praktyczne.

Fot. 1 - Uczestniczki w trakcie przygotowań do pracy
Fot. 2 - Młode fryzjerki podczas pracy z seniorami

Tekst – Anna Turbańska
Zdjęcia – Henryk Szelest