30 listopada  uczniowie klas turystycznych wzięli udział w spotkaniu z p. Markiem Tarnowskim, Naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miasta Oświęcim.

Tematyka bezpośrednio dotyczyła uczniów kierunku obsługa ruchu turystycznego.

Pracownik UM przedstawił nam najważniejsze kierunki rozwoju turystyki w naszym mieście na najbliższe lata. Prezentacja tego, co już osiągnęliśmy jako miasto, które odwiedzają 2 mln turystów rocznie, jakim potencjałem dysponujemy i w jakich obszarach możemy jeszcze się rozwijać, uzmysłowiła nam, że turystyka w Oświęcimiu daje duże możliwości zatrudnienia. Jeśli będziemy dodatkowo podnosić swoje umiejętności zawodowe poprzez różne szkolenia i kursy, np. przewodników po mieście, mamy szansę na pracę w swoim zawodzie.

Prowadzący wciągał nas w dyskusję, nagradzając aktywność materiałami promocyjnymi Oświęcimia, i sprawił, że spotkanie było bardzo interesujące i.

Oprac. Marzena Sawicka