Już po raz piąty uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Lekcje z ZUS”.

Projekt powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z nich. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, ucząc przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Uczniowie klas II TEA, II TOH i III TEG w ramach projektu uczestniczyli również w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Mamy nadzieję, że zwycięzcy etapu szkolnego będą nas reprezentowali w marcu 2019r w Krakowie w rywalizacji z uczniami innych szkół małopolskich.


Tekst i zdjęcia B.Buczek