REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

1.
Organizatorem Konkursu jest Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych w Oświęcimiu.
2.
Cele konkursu:
•wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej;
•popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej;
•doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży;
•pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego;
•promocja młodych talentów.
3.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych udziałem uczniów szkoły.
Uczestnikami Konkursu mogą być: solista, duet lub zespół.
4.
Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, akompaniament w wykonaniu towarzyszącego muzyka bądź nagranie instrumentalne na nośniku elektronicznym audiofonicznym (pendrive, CD, mp3).
5.
Zgłoszenia należy kierować do pana Jarosława Górnickiego lub do wychowawców klas.
6.
Za utwór patriotyczny uznaje się taki, którego tekst:
•kształtuje poczucie tożsamości i przynależności narodowej;
•upamiętnia ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną;
•emanuje umiłowaniem ojczyzny;
•jest powszechnie uznawany za patriotyczny.
7.
Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór.
8.
Konkurs odbędzie się 5 marca 2019 roku.
9.
Kryteria oceny wykonywanych utworów:
•dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu;
•muzykalność i warunki głosowe wykonawców;
•ogólny wyraz artystyczny;
•staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii);
•sposób interpretacji.
10.
Jury wyłoni najlepszych wykonawców.
11.
Zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na:
-przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu;
-wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych;
-rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatorów.
Organizatorzy dysponują zbiorem podkładów utworów, które mogłyby zostać zaprezentowane podczas konkursu. Bliższe informacje u pana Jarosława Górnickiego.