16 i 17 maja w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych odbyły się Dni Otwarte Szkoły dla gimnazjalistów i ósmoklasistów.

 

Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, a jedną z nich było spotkanie z uczestnikami Projektu Erasmus+ MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2017 pt. „Praktyka za granicą – dobry krok do sukcesu!”
Uczestnicy projektu spotkali się z gimnazjalistami oraz uczniami klas ósmych – potencjalnymi uczniami naszej szkoły. Odwiedzający szkołę dowiedzieli się o szczegółach projektu oraz korzyściach, jakie można dzięki niemu osiągnąć. Uczniowie uczestnicy programu Erasmus + kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach promocji szkoły przedstawili prezentację multimedialną z pobytu w  Turyngii i Hesji, gdzie realizowali praktykę zawodową w hotelach i  restauracjach. Omówili efekty uczestnictwa w stażu, m.in. podniesienie kwalifikacji zawodowych, rozwój umiejętności językowych, przystosowanie się do życia w innych warunkach, funkcjonowanie w innej kulturze, umiejętność samodzielnego radzenia sobie w życiu oraz zdobycie wiedzy o kulturze Niemiec. 
Gimnazjaliści i ósmoklasiści byli bardzo zainteresowani prezentacjami multimedialnymi oraz spotkaniem z uczestnikami projektu i zadawali wiele pytań dotyczących zagranicznych staży.