Regionalny etap konkursu: „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej 2019-2020” odbył się 19 grudnia 2019 r.

Konkurs ma na celu pobudzenie ambicji i chęci doskonalenia umiejętności w zakresie hotelarstwa, podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, współpracę między szkołami kształcącymi w zawodzie technik hotelarstwa oraz stworzenie dla młodzieży możliwości współzawodnictwa i wyłonienie trzech najlepszych techników hotelarstwa w Polsce. W tym roku w konkursie wzięło udział 96 uczniów. Test został przeprowadzony w formie elektronicznej. Po dokonaniu oceny testów składających się z 56 pytań komisja wyłoniła zwycięzców.
Naszą szkołę reprezentowały: Oliwia Brombosz z klasy IV TOH i Agnieszka Staszczyk z II TAH, które były laureatami etapu szkolnego konkursu. Tym rzem nasze uczennice nie awansowały do etapu centralnego, ale wykazały się bardzo dużą wiedzą z zakresu hotelarstwa. Serdecznie dziękujemy uczennicom za zaangażowanie i godne reprezentowanie