16 stycznia 2020 roku w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu dokonano symbolicznego otwarcia pracowni gastronomicznej wyremontowanej i wyposażonej w ramach realizowanego projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Podłoga i ściany zostały wyłożone nowymi płytkami, wymieniono również wewnętrzną instalację elektryczną, grzejniki i zawory termostatyczne, ponadto pracownię wyposażono w wentylację mechaniczną.
Urządzenia zakupione do pracowni, m.in. piec konwekcyjno-parowy, schładzarko-zamrażarka szokowa, salamander elektryczny – opiekacz, pakowarka próżniowa, urządzenie do wolnego gotowania, robot kuchenny wieloczynnościowy, sterylizator UV do jaj, zmywarka do naczyń i wiele innych, spełniają wysokie standardy europejskie. Nowoczesna pracownia umożliwia przygotowanie uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz do pracy w warunkach, z jakimi mamy do czynienia w zakładach gastronomicznych o wysokiej renomie.