W ramach realizowanego projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” ogłaszam nabór uzupełniający na kurs prawa jazdy kategorii B. 

Aplikować mogą uczniowie pełnoletni.

Dokumenty aplikacyjne należy pobrać ze strony:
http://www.powiat.oswiecim.pl/wp-content/uploads/2018/05/Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-BTG.pdf
i wypełnione oddać do szkoły do 23 czerwca 2020 roku do godziny 1400.