Ogłoszenie naboru uzupełniającego na warsztaty cukiernicze dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej.

Rekrutacja na kurs trwa od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r. 

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Formularz jest dostępny na stronie internetowej:


https://www.powiat.oswiecim.pl/wp-content/uploads/2020/09/uchwa%C5%82a_ZP_177_446_20_-BTG.pdf


Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZ Nr 4 SE-G w Oświęcimiu w godz. 8.00 – 14.00.


Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020